Orthodoxos Typos: ”Legiunea” CMB face presiuni asupra BISERICII ORTODOXE ROMÂNE pentru a participa la acțiuni sociale comune cu ereticii. CMB INTENSIFICĂ ORCHESTRAREA RELIGIEI MONDIALE. Să se tragă un semnal de alarmă!


Consiliul Mondial al Bisericilor face presiuni asupra Ortodoxiei

pentru a participa la acțiuni sociale comune cu ereticii.

 ”LEGIUNEA” CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR SE SĂLBĂTICEȘTE ȘI INTENSIFICĂ ORCHESTRAREA RELIGIEI MONDIALE

Revelatoare a fost ultima întrunire a Comisiei ”Credință și Constituție” (Faith and Order Commission) care a avut loc în România. Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) stabilește un nou target: implicarea tuturor confesiunilor în lupta pentru cauze comune în numele problemelor sociale. Principalii susținători ai acestor planuri sunt Preafericitul Patriarh al României și ”mâna dreaptă” a Patriarhului Ecumenic. Biserica Greciei trebuie să respingă textul despre ”Biserică” al Consiliului Mondial al Bisericilor, așa cum au propus cinci mitropoliți greci, și să se retragă definitiv din Consiliul Mondial al Bisericilor.

În perioada 17-24 iunie 2015 s-a întrunit comisia ”Credință și Constituție” a așa-numitului ”Consiliu Mondial al Bisericilor”, care este instrumentul principal al orchestrării religiei mondiale a Noii Epoci. Cu foarte multă tristețe am aflat că această întrunire, din nefericire, a fost găzduită de Biserica Ortodoxă a României, care prin acest demers nu a respectat nici cele de cinste ale Ortodoxiei noastre, dat fiind că întrunirea a fost găzduită chiar într-o sfântă mănăstire, anume în Sfânta Mănăstire Caraiman. Scopul prezentei întruniri a fost trasarea direcțiilor pe care le va urma Consiliul Mondial al Bisericilor pentru anii 2015-2020, urmărind – așa cum vom arăta în continuare – intensificarea procesului de integrare a Ortodoxiei în mozaicul de confesiuni creștine.

Comisia ”Credință și Constituție” – restructurată

Această ultimă întrunire este diferită de cele care au avut loc în trecut. După întrunirea plenară a Consiliului Mondial al Bisericilor, care a avut loc la Busan în 2013, [ Graiul Ortodox a tradus în limba română, Cinci mitropoliți  eleni (în sinodul Bisericii Ortodoxe Elene)  contestă  deciziile C.M.B contrare ortodoxiei dar și pe românul Mitropolit Nifon! (1) https://graiulortodox.wordpress.com/2014/06/17/cinci-mitropoliti-greci-contesta-deciziile-c-m-b-contrare-ortodoxiei-1/ ], au fost stabilite noile regulamente de funcționare pe baza cărora Comisia pentru ”Credință și Constituție” a fost restructurată și reconfigurată și funcționează de-acum cu 49 de membri care reprezintă 33 de confesiuni și Biserica Ortodoxă, la care se adaugă și papistașii, care participă activ. În paralel, noua comisie a hotărât alegerea a cinci vice-moderatori, care să o ajute în activitatea ei pe moderatoarea principală, pe femeia-preot a ”Bisericii Reformate Unite” din Regatul Unit, doamna Susan Durber. Din păcate, unul dintre vice-moderatorii aleși este Preasfințitul Mitropolit de Sassima, Ghennadios, una dintre persoanele de încredere ale Patriarhului Ecumenic, prin mâinile căruia trec cele mai critice cazuri din Patriarhia Ecumenică. Mitropolitul de Sassima, deci, servește de-acum oficial o femeie-preot eretică. Mitropolitul Ghennadios deține și alte poziții importante în acest monstruos Consiliu Mondial al Bisericilor, fiind unul dintre cei patru ”efori” ai acestuia, dar și vicepreședinte al Comisiei Centrale și al Comisiei Executive. Mai simplu spus: Preasfințitul este ”arhidiaconul” principal al Consiliului Mondial al Bisericilor, cel prin care Patriarhia Ecumenică este implicată în această organizație și se dovedește a fi axul principal al acestei congregații demonice a pan-germinării ereziilor!

Lucrarea infamă a Comisiei ”Credință și Constituție”

Comisia ”Credință și Constituție” urmărește în general – așa cum se menționează oficial – să servească demersului nociv ”al unității văzute întru o aceeași credință și întru o comuniune euharistică” a tuturor confesiunilor și a Bisericii Ortodoxe, care este membră, iar la această recentă întrunire din România a avut ca scop mai particular ”să evalueze și să programeze lucrările Comisiei în demersurile care țin de unitatea creștină și de teologia ecumenică în perioada 2015-2020”, dat fiind că în 2021 urma, după toate probabilitățile, să fie convocat din nou plenul.

Chiar și un om fără prea multă minte poate pricepe că o unitate este cu neputință să existe, întrucât, e nevoie de o minune ca să se pocăiască și să se întoarcă la Ortodoxie toți membrii Consiliului Mondial al Bisericilor, care numără 345 de ”confesiuni”! Sunt participanții ortodocși atât de convinși că se va întâmpla această minune? Din păcate, rugăciunile în comun, care au și au avut loc, inclusiv la această ultimă întâlnire, dar și recunoașterea ereticilor ca ”Biserici” arată că participanții înțeleg această unitate pe baza popularei teorii pan-eretice a ramurilor, potrivit căreia toți reprezentăm tradiții diferite ale aceleiași Biserici a lui Iisus Hristos! Care sunt însă subiectele adoptate pentru agenda de lucru viitoare? Sunt mai ales de natură socială, precum ”sclavia, apertheidul, sexualitatea și subiecte legate de viață și de moarte”, printre care a fost subliniat interesul pentru mediu. ”Transformările climatice” sau ”criza mediului înconjurător” sunt subiectele cărora, se pare, li s-a dat o importanță deosebită. Este, deci, întâmplător că Patriarhul Ecumenic, supranumit ”Patriarhul Verde” (credem că nu este un titlu care să facă în mod deosebit cinste unui patriarh, nu numai pentru asociațiile de idei pe care le stârnește, ci pentru că el însuși poartă deja titlul cel mai înalt, de Patriarh Ecumenic, și orice altceva este de prisos), se laudă cu performanțele sale pe la congresele pe teme de mediu? Este clar că linia ecumenistă a Consiliului Mondial al Bisericilor este promovată propagandistic de Patriarhul Ecumenic, a cărui ”mână dreaptă”, Preasfințitul Mitropolit de Sassima, este un susținător de bază al acestui Consiliu Mondial al Ereticilor!

Intensificarea demersurilor în vederea religiei mondiale ”unificatoare”

intrunirea-plenara-a-comisiei-credinta-si

Mai întâi, în cele 3-4 comunicate cu privire la întrunirea plenară a comisiei care a avut loc în România se dă impresia că acest Consiliu Mondial al Bisericilor se află într-un continuu progres, că din punct de vedere istoric a realizat un parcurs extraordinar, care l-a transformat într-o instituție mondială pe deplin credibilă, și că realizează o lucrare serioasă, deși în cele din urmă, dacă compari numărul anilor de funcționare cu rezultatele, vei constata cu ușurință eșecul total al acestuia! Cel mai neliniștitor lucru nu este însă acesta, atâta timp cât se mișcă la nivelul impresiilor, cel mai neliniștitor lucru este reprezentat de noile targeturi ale consiliului. Comisia urmărește să se ajungă ”la un proces care aspiră să depășească polaritatea dintre teologie și acțiunea creștină, dintre «Credință și Constituție», pe de o parte, și «viață și lucrare», pe de altă parte” (o altă mișcare istorică care a dat viață Consiliului Mondial al Bisericilor are ca scop central servirea și promovarea plenarității vieții). Faptul că în centrul activității Comisiei pentru Credință și Constituție este așezat sacrul pelerinaj pentru Dreptate și Pace adeverește importanța acestuia pentru teologia ecumenistă. Acest lucru unește credința și viața, unește simțirea faptului că te afli în Biserică cu dragostea pentru lume, unește teologia și acțiunea”.

Consiliul Mondial al Bisericilor a înțeles, neîndoielnic, că textele și discuțiile peste discuții au un rezultat scăzut, spre deosebire de rugăciunile și acțiunile în comun, care probabil până acum au fost neglijate, însă au avut rezultate palpabile și directe în cultivarea unei pseudo-unități de suprafață. De aceea, noua direcție va fi una mai practică, întrucât ”a vorbi și a lucra în direcția unității văzute a Bisericii înseamnă azi tot mai mult, înseamnă să vorbești și să lucrezi într-un mod care să reflecte unitatea, într-un mod care va trebui să reflecte dreptatea și pacea”. După cum ei înșiși mărturisesc aceste lucruri, accentul pus pe dimensiunea practică ”face mai strânse legăturile ecumenice și extinde domeniul de acțiune” al comisiei menționate.

Rolul trădător al Preafericitului Patriarh al României

Nemăsurată amărăciune ne-a adus faptul că Preafericitul Patriarh al României, kir Daniel, și-a erijat rolul de protector și susținător al acestui organism al pan-ereziei. Însuși Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, preotul dr. Olav Fykse Tveit, și-a exprimat recunoștința față de Patriarhul Daniel și față de Biserica sa pentru importanta sa contribuție în Consiliul Mondial al Bisericilor, ”în special în acest moment, în calitate de gazdă a Comisiei pentru Credință și Constituție. Este o întâlnire foarte importantă pentru Consiliul Mondial al Bisericilor și pentru Mișcarea Ecumenică”. Ca lucrurile să fie mai clare, trebuie să menționăm că este prima oară după restructurarea acestei comisii, care a avut loc la Busan, când se întrunește această comisie și deja de la această primă întrunire s-a trasat noua linie unionistă ”agresivă”. La toate acestea a contribuit în mod esențial patriarhul care a fost de acord să găzduiască comisia. În viitor, paginile negre din istoria Ortodoxiei vor menționa cu litere mari acest moment nodal, care reprezintă încă un pas în pervertirea credinței noastre!

La această greșeală s-a mai adăugat una. Patriarhul României nu s-a limitat doar să fie prezent la acest eveniment, ci a făcut și următoarele declarații: ”Acum (se referă la perioada de după regimul Ceaușescu)”, a continuat el, ”vom descoperi din nou importanța unității sub cruce”. Această nevoie de unitate cuprinde în interior întregul nostru popor și, în același timp, încercăm, prin Duhul Sfânt, să avem o teologie care să fie mai legată de viața bisericilor Răsăritului și Apusului. Biserica, a spus el, apreciază ”conexiunile ecumenice de care avem nevoie pentru a fi mai sensibili la schimbările sociale”. A prezentat respectul reciproc și colaborarea, de care dau dovadă organizațiile religioase și statul. Guvernul român acordă sprijin economic la 18 milioane de creștini, musulmani și evrei. Toți profesorii de religie din sistemul școlar, indiferent de afilierea lor religioasă, sunt plătiți de către stat și au obligația de a preda în cadrul națiunii și lumii ca un întreg. ”Noi combinăm libertatea și unitatea”, a încheiat patriarhul. ”Este o mare responsabilitate de a lucra pentru societate și nu numai pentru propria identitate religioasă”.

Ne întrebăm, efectiv, dacă acestea sunt cuvinte demne de un patriarh ortodox! Crucea ca bază a unității, de parcă am fi niște iconomahi (ca protestanții, care evită să folosească alte simboluri sau icoane în afară de cruce), considerarea Apusului și Răsăritului ca fiind două Biserici valide, ecumenismul ca măsură de sensibilizare a Ortodoxiei, infatuarea pentru existența mediului inter-religios, etnofiletisul ca proiect absolut, ultim și de cea mai mare însemnătate, cultivarea identității religioase ca scop minor! Dacă tot are asemenea poziții, de ce nu și asumă patriarhul conducerea vreunei asociații sociale și să lase slujirea de patriarh altuia, care cu adevărat se va călăuzi după izvoadele credinței, ale misiunii, ale transfigurării lumii prin evanghelizarea ortodoxă și conștientizarea mărturisitoare? Dar e un lucru știut din ce motive are aceste poziții ecumeniste. Le-a mărturisit și Susan Durber, care ”a amintit membrilor că, încă timpuriu în cariera sa, viitorul patriarh (se referă la Patriarhul României) a fost profesor la Institutul Ecumenist al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Bossey, din Elveția, unde unul dintre tinerii săi studenți era teologul brazilian care luna aceasta a fost numit de către Consiliul Mondial al Bisericilor Director al Comisiei pentru Credință și Constituție, preotul dr. Odair Pedroso Mateus”.

Deci, după Patriarhul Ecumenic, care prin intermediul Preasfințitului Mitropolit de Sassima, are acces la Consiliul Mondial al Bisericilor, acum și Patriarhul României pare că își are ”omul său” la cele mai înalte nivele! Așa se întâmplă atunci când se oferă ortodocșilor catedre universitare, chipurile inofensive, ca să le tocească conștiința și să îi schimbe lăuntric, încât să dobândească o dispoziție favorabilă față de erezie!

Să se tragă un semnal de alarmă!   

În ce punct se află azi situația? Deja, după cum a declarat Patriarhul României, a primit și se află în studiul facultăților de teologie un text cu titlul Biserica: spre o viziune comună”, (The Church: Towards a Common Vision, Geneva, WCC Publications, 2013, 46 p.). Textul acesta (care a fost postat pe 6 martie) se încheie după cum urmează: ”Astfel, prezentul text nu este un stadiu pe drumul către o altă declarație comună. Este declarația comună către care au fost direcționate edițiile precedente ale acestuia – Natura și scopul Bisericii și Natura și misiunea Bisericii. Biserica: spre o viziune comună” marchează un stadiu concret al poziției Comisiei ”Credință și Constituție” pentru Biserică. Comisia crede că viziunea CMB despre Biserică a ajuns la un asemenea nivel de maturitate, încât poate fi caracterizat ca text de convergență, ca și textul din 1982, cunoscut sub numele de ”Botez, Euharistie și Ministeriu (Preoție)” (BEM). Prin urmare, a fost trimis către biserici ca punct comun de referință, pentru a-și verifica sau evalua convergențele ecleziologice una cu cealaltă, și în felul acesta să servească evoluției ulterioare către manifestarea acestei unități pentru care S-a rugat Hristos. Comisia Centrală a Consiliului Mondial al Bisericilor, pe durata întrunirii acesteia în Creta, Grecia, la începuturile lui septembrie 2012, a elaborat textul ”Biserica: spre o viziune comună” și a recomandat Bisericilor membre să îl studieze și să dea un răspuns oficial”.

Se impune urgentarea acestui răspuns, pentru că participanții CMB înaintează extrem de rapid și probabil îi vor pune pe ortodocși în fața faptului împlinit. Textul acesta se află deja de atunci la Sfântul Sinod al Bisericii Greciei. Ziarul Orthodoxos Typos, în numărul său din 6 iunie 2014 (nr. 2025), a publicat memoriul a cinci mitropoliți care au analizat amănunțit și au dezaprobat pozițiile formulate în textul Consiliului Mondial al Bisericilor, cerând în același timp să se discute subiectele respective în plenul sinodului. Din păcate, problemele actuale care au apărut între timp nu au permis acest lucru. Cu toate acestea, subiectul rămâne în pending și se impune convocat Sinodul Greciei, care să respingă în plen textul acesta plin de erezii.

Dorim și susținem cu tărie retragerea Bisericii Greciei din Consiliul Mondial al Bisericilor, care obligă Adevărul Ortodoxiei la compromisuri inacceptabile și conduce Biserica la pan-erezie.

N.S.

Orthodoxos Typos nr. 2077, 10 iulie 2015, pp. 1, 7.

Traducere: Mihail Ilie (G. O.)

Graiul Ortodox

Mesajul Patriarhului României la întrunirea plenară a Comisiei Credinţă şi Constituţie

din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor25.03.2016

mesajul-patriarhului-romaniei-la-intrunirea-plenara

Stimate Domnule Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor,

Stimată Doamnă Moderator al Comisiei Credinţă şi Constituţie,

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, distinşi membri ai Comisiei Credinţă şi Constituţie,

Stimate Domnule Director al Comisiei Credinţă şi Constituţie,

Dinstinşi membri participanţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Avem marea bucurie de a vă saluta cu prilejul acestei întruniri a ComisieiCredinţă şi Constituţie, la Centrul Social‑Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman!

Cunoaştem că aceasta este prima întâlnire a ComisieiCredinţă şi Constituţie în urma alegerii noilor săi membri, care a avut loc după Adunarea Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, şi că veţi lua decizii importante în ceea ce priveşte lucrarea Comisiei în următorii ani. ComisiaCredinţă şi Constituţie deţine un loc aparte în viaţa Consiliului Mondial al Bisericilor, dar şi în viaţa mişcării ecumenice, în general. Acest loc aparte este conferit atât de domeniile sale de activitate şi reflecţie, cât şi de componenţa sa.

Fiind o comisie ale cărei origini se situează la începutul secolului al XX‑lea, origini ce sunt interconectate cu primele încercări de a contura şi intensifica eforturile din epoca modernă pentru unitatea creştină, ComisiaCredinţă şi Constituţie se ocupă de probleme care vizează credinţa şi doctrina, dreptul canonic şi disciplina, practicile creştine şi valorile morale. În decursul istoriei sale, Comisia a abordat toate aceste probleme de doctrină şi morală creştină, subliniind ceea ce Bisericile pot exprima împreună şi evidenţiind totodată diferenţele dintre noi pentru a fi discutate şi reflectate, în continuare, într-un duh irenic. Componenţa ComisieiCredinţă şi Constituţie este deosebită, deoarece este mai extinsă şi mai cuprinzătoare decât componenţa Consiliului Mondial al Bisericilor. Prezenţa Bisericii Romano‑catolice, ca membru deplin al acestei Comisii, o îmbogățește în mod semnificativ. De asemenea, faptul că sunt reprezentate în Comisie şi alte noi grupări creştine, apărute în diferite părţi ale lumii în ultimele decenii, face ca această Comisie să fie mai reprezentativă pentru creștinătate la nivel global.

ComisiaCredinţă şi Constituție se bucură de mare popularitate în cadrul Bisericii Ortodoxe, datorită contribuţiei sale teologice privind unitatea creştină. Apreciem totodată curajul arătat de Comisie în decursul istoriei sale, prin membrii şi secretariatul ei, în abordarea unor teme de o importanță deosebită pentru creștinătate, precum şi faptul că s-a ocupat de probleme delicate care ne separă pe noi creștinii. Apreciem eforturile conducerii Consiliului Mondial al Bisericilor şi ale ComisieiCredinţă şi Constituție în ceea ce priveşte reorganizarea şi reconfigurarea structurii Comisiei pentru a răspunde dificultăților ei financiare, dar şi pentru a lucra mai eficient în vederea atingerii țelurilor sale.

Cu această ocazie, dorim să-l felicităm pe noul director al ComisieiCredinţă şi Constituţie, Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, şi să binecuvântăm acest nou început al activităţii Comisiei. Suntem convinşi că Domnia sa, în calitate de membru de mulţi ani al ComisieiCredinţă şi Constituţie şi profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, va realiza coordonarea adecvată a echipei ComisieiCredinţă şi Constituţie în vederea îndeplinirii misiunii ei importante.

Dorim tuturor ca lucrările întâlnirii Comisiei să se desfăşoare cu succes! Fie ca mediul duhovnicesc al Mănăstirii Caraiman să vă inspire pe toţi în lucrarea comună!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: Basilica. Ro

 

Sursa: graiulortodox.wordpress.com

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *